آرشیو مقاله های علمی
دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 11:55 قبل از ظهر

اینفوگرافیک مرتع

اینفوگرافیک مرتع

دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 11:28 قبل از ظهر

کتابچه ی چهارم پروژه ی مدیریت مشارکتی و توسعه پایدار روستایی منتشر شد

پروژه ی مدیریت مشارکتی و توسعه پایدار روستایی از سال 1396 در 18 روستا شروع به کار کرد. کتابچه در شش مرحله بسیج جامعه محلی، مطالعات مشارکتی، مطالعات پایه، تشکیل صندوق خرد اعتباری، تشکیل کمیته توسعه روستایی، تهیه و اجرای برنامه های توسعه روستایی و توسعه کسب و کار پایدار تدوین شده است.