دستیار معلولین

امکانات  ویژه پورتال جهت معلولین عزیز و گرامی

تغییر رنگ قالب

                                          Ctrl + Alt +1              آبی

                                          Ctrl + Alt +2             سبز

                                          Ctrl + Alt +3        نارنجی

                                          Ctrl + Alt +4            قرمز

 

کلیدهای ترکیبی برای خبر

Ctrl + Alt +P    جهت چاپ خبر 

Ctrl + Alt +F    جهت نمایش به صورت پی دی اف (PDF)

Ctrl + Alt +L    جهت Like خبر

Ctrl + Alt +D    جهت DisLike خبر

 

دیگر کلیدها

کلیدهای  جهت دار صفحه کلید              پایین و بالا رفتن صفحات در سایت

کلید بزرگ صفحه کلید (Space)             رفتن به عکس بعدی در گالری تصاویر

کلیدهای Page Down و   Page UP       جهت نمایش صفحه به صفحه سایت