مناقصه ها

کلیه مناقصات این اداره کل در سامانه تدارکات ثبت می گردد.

سامانه تدارکات دستگاههای دولتی

تاریخ

نوع فراخوان

عنوان فراخوان

شماره فراخوان

ردیف

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بندخاکی خروجی پل روستای اوقچی حوزه کال آجی شهرستان کلاله

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۸

1

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بندخاکی کنترل گالی روستای اوقچی حوزه کال آجی شهرستان کلاله

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۷

2

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه سنگ ملات روستای آب پران حوزه اوغان گالیکش

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۶

3

۱۴۰۱/۰۳/۲۶

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال ، غرس مراقبت و آبیاری نهال بیابانی منطقعه قولاق بورته شهرستان گنبد

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۵

4

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی یک مرحله ای گشت و مراقبت و دیده بان از عرصه های منابع طبیعی استان

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۴

5

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از عرصه های ملی شهرستان های کلاله و مراوه تپه

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۳

6

۱۴۰۱/۰۳/۲۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از عرصه های ملی شهرستان های گالیکش و مینودشت

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۲

7

۱۴۰۱/۰۳/۲۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از عرصه های ملی شهرستان های رامیان و آزادشهر

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۱

8

۱۴۰۱/۰۳/۲۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از عرصه های ملی شهرستان های گرگان و علی آباد

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۲۰

9

۱۴۰۱/۰۳/۱۹

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از عرصه های ملی شهرستان های کردکوی و بندرگز

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۹

10

۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه های سنگ و ملاتی کنترل سیل و رسوب LOH-SM08 - LOH-SM07 -LOH-SM06 -LOH-SM09 - لهندر

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۸

11

۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه های سنگ و ملاتی کنترل رسوب LOH_SM05 - LOH_SM04- LOH_SM03

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۷

12

۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث سازه های سنگ و ملاتی کنترل سیل و رسوب GRN-SM01 حوزه قرناوه

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۶

13

۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه سنگ و ملاتی GRN-SM01-02-03-04-05 قرناوه

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۵

14

۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث و ترمیم سازه سنگ و ملاتی kp1.1 حوزه کاشیدار

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۴

15

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای ترمیم بندهای خاکی ماسان 2 و 3 و 4شهرستان گنبد

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۳

16

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بندخاکی BK01-حوزه قازنقایه

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۲

17

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل سرریز بتنی و سنگ ملاتی بند خاکی چنارلی حوزه مراوه تپه

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۱

18

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سرریز بندخاکی شماره 2 اراضی سید نیازی

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۰

19

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه سنگی و ملات و کف بند sn13 حوزه شاهکوه بالا

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۹

20

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه سنگ و ملاتی رسوبگیر و تثبیت زمین لغزش پنو 1حوزه اوغان

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۸

21

۱۴۰۱/۰۳/۱۶

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه سنگ و ملاتی رسوبگیر و تثبیت زمین لغزش پنو 2

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۷

22

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بند خاکی شماره 2 اراضی سید نیازی شهرستان گنبد

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۶

23

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه سنگی ملات و کف بند حوزه شاهکو بالا

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۵

24

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای ترمیم بندهای خاکی ماسان 2 و 3 و 4شهرستان گنبد

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۴

25

۱۴۰۱/۰۲/۰۶

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل سرریز بتنی و سنگ ملاتی بند خاکی چنارلی حوزه مراوه تپه

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۳

26

۱۴۰۱/۰۲/۰۶

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای حداث و ترمیم سازه سنگی ملاتی

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۲

27

۱۴۰۱/۰۲/۰۶

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بند خاکی خروجی قره آغاج 1

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۱

28

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای حداث سازه کنترل رسوب (قرناوه)

۲۰۰۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۵۲

29

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

مناقصه عمومي

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بند خاکی (لهندر) (یانبلاق)

۲۰۰۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۵۱

30

 

ثبت دیدگاه

کاربر گرامی دیدگاه خود را ثبت کنید

فقط کاربران عضو می توانند نظر ارسال کنند
جهت عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید