آر شیو بخشنامه ها
سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 11:32 بعد از ظهر

آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 

چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 11:32 بعد از ظهر

برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور

برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور (مصوب 1392.9.27)

شنبه 18 آبان 1398 ساعت 11:31 بعد از ظهر

جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب

جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب

سه شنبه 7 آبان 1398 ساعت 11:25 بعد از ظهر

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 58.6.25 (‌مصوب 59.1.26)

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 58.6.25 (‌مصوب 59.1.26)

سه شنبه 14 آبان 1398 ساعت 11:19 بعد از ظهر

آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها

آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها

سه شنبه 14 آبان 1398 ساعت 11:16 بعد از ظهر

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 1341.10.27 هيأت‌وزيران)

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 1341.10.27 هيأت‌وزيران)

دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 11:07 بعد از ظهر

منابع طبیعی در قانون اساسی

منابع طبیعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران