نتایج نظرسنجی

به نظر شما آیا جرایم تخریب جنگل ها سنگین شود ؟
بلی حتما - 46
100%
خیر به هیچ وجه - 0
0%
مجموع آرا: (46)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر