به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه اتمام  سازه سنگ و ملاتی soil cement  حوزه قازانقایه در حال اتمام می باشد.

فرشید رحمانی گفت: از جمله پروژه های شاخص مورد اجرا در اداره کل استان گلستان سازه soil cement است که یکی از این سازه های در حال اجرا در حوزه قازانقایه شهرستان مراوه تپه می باشد.

وی بیان کرد: اعتبار این سازه حدود 13 میلیارد ریال از محل اعتبار صندوق توسعه ملی می باشد که در زیر حوزه ترناولی یکه توت حوزه قازانقایه شهرستان مواروه تپه رو به اتمام می باشد.

رحمانی خاطر نشان کرد: حجم آب جمع شده در پشت این نوع سازه ها نقش موثری در تامین منابع آب برای مصارف مختلف کشاورزی و دامداری دارد و از مزایای دیگر ساخت و سازه soil cement این است که نسبت به سایر سازه ها از هزینه کمتری برخوردار است.


اخبار مشابه
حفاظت و مراقبت از گونه های مرتعی کشت شده از اعتبار صندوق توسعه ملی سال 98
قلع و قمع سازه غیر مجاز در شهرستان مراوه تپه
اتمام پروژه آبخیزداری سازه سنگی ملاتی سایت 7 قرناوه شهرستان مراوه تپه از محل اعتبار صندوق توسعه ملی
آغاز عملیات پروژه بند خاکی یانبلاغ 2 از محل اعتبار صندوق توسعه ملی
رفع تصرف بیش از 112 هزار متر مکعب اراضی مرتعی شهرستان مراوه تپه