به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان   جمع آوری درختان شکسته و سیل آورده در بستر رودخانه حوزه آبخیز اوغان گالیکش  انجام شد.

سیجانی ریس اداره منابع طبیع و آبخیزداری شهرستان گالیکش در این خصوص عنوان کردند:در طی  بارندگی شدید و سیل آسا در مردادماه سال جاری  در حوزه آبخیز اوغان گالیکش و در راستای دستورات مدیریت  بحران شهرستان گالیکش ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش با استفاده از توان داخلی اداره و همچنین بکارگیری پیمانکار محلی ، اقدام به جمع آوری و انتقال  و دپو مناسب ، چوب آلات سیل آورده  نمود.

  سیجانی با اشاره به میزان بارش زیاد و در مدت کم در این حوزه آبخیز افزود:با توجه به سیل اخیر و رانش مناطق جنگلی در حاشیه رودخانه  که منجر به شکستن و افتادن درختان و حتی ریشه کن شدن وتجمع در بستر رودخانه شد که  بعد از شناسایی مناطق تخریب شده و تجمع درختان شکسته اقدام به شمارش درختان نموده و جهت اقدام مراحل قانونی به اداره کل ارسال گردید.

سیجانی گفت: در نتیجه این جمع آوری  حدود  تقریبی 45 متر مکعب ، چوب آلات سیل آورده از تیمور دره و پشت سازه آبخیزداری  پارک جنگلی (  واقع در حوزه آبخیز اوغان  )  جمع آوری و به ساختمان نظارت چقر انتقال یافت که پس از تشریفات قانونی و  بر اساس آگهی  مزایده  ، نسبت به فروش آنها  اقدام خواهد گردید.

ریس اداره منابع طبیع و آبخیزداری گالیکش در ادامه هدف از اجرای این طرح را اینگونه عنوان کرد: با هدف جلوگیری از تخریب سازه های کنترل سیل و رسوب و همچنین پل ها و زمین های کشاورزی، جاده های بین مزارع کشاورزان پایین دست و همچنین جلوگیری از ورود این درختان به حوزه شهری این طرح در شهرستان انجام گردید.

اخبار مشابه
۵۰۰ میلیون متر مکعب آب در پشت سازه های آبخیزداری گلستان مهار میشود .
نامگذاری مرکز فرماندهی و کنترل یگان حفاظت منابع‌طبیعی کشور به نام "البرز زارعی"
کرونا مانع بروز حادثه برای گردشگران پارک النگ‌دره گرگان شد
۵۰۰ کیلوگرم قارچ ترافل در گنبدکاووس کشف شد
قرقبانان و جنگلبانان همچنان در امر حفاظت از انفال فعال هستند.