دکتر نوبخت گفت: در زمینه آفات و بیماریها بایستی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم خشکسالی و سایر عوامل خسارت زا بر روی عرصه های منابع طبیعی کاووش و بررسی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان این جلسه با حضور معاونت جنگل و مدیران معاونت جنگل، پژوهشگران بخش گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مدیرکل و روسای ستادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد.

دکتر نوبخت گفت: در زمینه آفات و بیماریها بایستی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم خشکسالی و سایر عوامل خسارت زای زنده و غیرزنده بر روی عرصه های منابع طبیعی کاووش و بررسی شود.

وی محافظت و مراقبت از جنگلهای استان را امری ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: استفاده بهینه از ظرفیت صداوسیما واشاعه فرهنگ حفاظت از جنگلها می توان از خسارتهای جبران ناپذیر به منابع و عرصه های طبیعی جلوگیری کرد.

معاون امور جنگل سازمان جنگلها تأکید کرد: در این حوزه استفاده از ظرفیت دانشگاه و مرکز تحقیقات بسیار اهمیت داشته تا باتلفیق دانش و پیشگیری بصورت همزمان در اراضی ملی و اراضی اشخاص  از طغیان آفات و بروز خسارت های گسترده جلوگیری نماییم.

نوبخت در ادامه عنوان داشت: در کنار اقدامات گیاهپزشکی که انجام می شود بحث اکولوژی جنگل نیز باید برجسته تر شود. همچنین بحث ژنتیک جنگل درخصوص پایه های مقاوم به آفات و بیماریها و مقاوم در مقابل عوامل خسارت زای غیرزنده نیز بایستی توجه ویژه شود.

همچنین وی اذعان داشت: آفات باعث خشک شدن گیاه شده که علت ثانویه برای آتش‌سوزی در جنگل‌ها خواهد بود لذا در شرایطی که این منابع ارزشمند درگیر آفت هستند لازم است، اقدام عاجلی در خصوص مبارزه با این بیماری‌های انجام شود.

معاون امور جنگل سازمان جنگلها گفت: پایش، چراغ راه مدیریت کنترل آفات و بیماری هاست، امیدواریم با اجرای این طرح توفیقی نصیبمان شود تا برای جنگل ها و مراتع کشورمان کاری ماندگار انجام دهیم.

وی در خاتمه گفت: تشکیل ستاد پایش و پیش آگاهی عوامل خسارت زای زنده و غیرزنده در چارت کارگروه تخصصی گیاهپزشکی منابع طبیعی نیز از الزاماتی ست که باید اجرایی شود.

در حاشیه این جلسه گزارشی از بیماریها و آفات در جنگل های گلستان ارائه شد. همچنین از پارک جنگلی قرق و دهنه محمدآباد نیز بازدید به عمل آمد.

 

اخبار مشابه
امضا توافق نامه همکاری سه جانبه مشترک بین سازمان جنگلها، بسیج مستضعفین و سپاه سه استان شمالی کشور
ابطال پروانه های چرای دام در صورت عدم تبدیل به طرح مرتعداری
گزارش تصویری از برپایی ایستگاه نذر سلامت عاشقان حسینی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
اجرای پروژه اثربخشی اقدامات آبخیزداری سبب اصلاح این اقدامات در جهت درست می شود
پس از سه دهه کشمکش؛ 380 هکتار ازمراتع شهرستان گنبد آزاد شد