گزارش تصویری تولید نهال در نهالستان مرتعی چپرقویمه شهرستان گنبد