نامگذاری خیابان منتهی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  مراوه تپه با نام  جنگلبان نامگذاری شد .

به گزارش پایگاه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه این نامگذاری به مناسبت  پاسداشت حافظین انفال و جنگل‌ها و مراتع  این نامگذاری انجام شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزدرای شهرستان مراوه تپه گفت:  نامگذاری یک معبر به نام جنگلبانان در واقع حرمت‌ نهادن به ایثار و فداکاری آن‌ها و فرهنگ سازی برای حفاظت از طبیعت و عرصه‌های جنگلی کشور است.

 تابلوی این خیابان با حضور ریاست اداره منابع طبیعی و معاون اداره و همکاران شهرستان صورت گرفت.

اخبار مشابه
نامگذاری پنجمین خیابان با نام جنگلبان در شهرستان مینودشت
اولین سمینار آموزشی علمی با موضوع هوای پاک در شهرستان مینودشت برگزار شد
مشارکت فعال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مینودشت در برگزاری جشنواره پرواز بادبادکها
آزاد سازی حریم رودخانه و جنگل تنگه چهل چای مینودشت
جلسه کارگروه شهرستانی مديريت جامع حوزه آبخيز در مینودشت برگزار شد