به مناسبت هفته منابع طبیعی مراسم نهالکاری با حضور دانش آموزان دبستان دخترانه برادران شهید دماوندی کمالی برگزار شد.