شنبه 11 دی 1400
معارفه

معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، رمضان بهترک به عنوان سرپرست معاونت فني اين اداره‌كل منصوب شد.