یکشنبه 12 دی 1400

بازگشت واگذاری پارک های جنگلی النگدره و ناهارخوران به دلیل عدم انطباق با محاسبات ریاضی

واگذاری پارک های جنگلی النگدره و ناهارخوران به دلیل عدم انطباق با محاسبات ریاضی بازگشت داده شد.

یکشنبه 12 دی 1400
شهرستان مراوه تپه

پویش مردمی ایران سرسبز، فرصتی برای احیاء و نهادینه کردن حفاظت از منابع طبیعی

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه گفت: این پویش فرصتی برای احیاء و نهادینه کردن حفاظت از منابع طبیعی است که بمنظور کاشت هزار درخت برای هر شهید همزمان با سراسر کشور آغاز به کار کرده و تا اسفندماه ادامه دارد.

 

یکشنبه 12 دی 1400
معاونت امور جنگل

نامگذاری پنجمین خیابان با نام جنگلبان در شهرستان مینودشت

خیابان جنب اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مینودشت به نام جنگلبان نامگذاری شد.