چهارشنبه 15 دی 1400

اولین سمینار آموزشی علمی با موضوع هوای پاک در شهرستان مینودشت برگزار شد

معاون و تعدادی از نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی مینودشت در اولین سمینار آموزشی علمی با موضوع هوای پاک حضور بهم رسانیدند.

چهارشنبه 15 دی 1400
معاونت امور جنگل

زراعت چوب ،پشتوانه ای برای حفظ جنگل ها

زراعت چوب صنعتی است که هم تولیدکننده از آن سود می برد و هم محیط زیست  ,و هم منابع طبیعی از تخریب در امان می ماند و مزایای زراعت چوب در مقایسه با سایر محصولات کشاوزی کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و نهاد‌های مورد نیاز از قبیل نیروی کارگری، سم و کود و سایر هزینه‌های مربوط به کاشت، داشت و برداشت و همچنین امکان استفاده از پساب‌ها و آب مازاد فاضلاب شهری است.