دوشنبه 1 شهریور 1400
هفته دولت

افتتاح پروژه‌های آبخیزداری با اشتغال‌زایی 819نفر در هفته دولت

 به مناسبت هفته دولت 21 پروژه آبخیزداری و آبخوانداری با اعتبار بیش از 11 میلیارد تومان درگلستان به بهره‌برداری می رسد.