سه شنبه 2 شهریور 1400
جنگلکاری

زراعت چوب راهکار مقابله با قطع درختان جنگلی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: در راستای اجرای تامین چوب  بیش از 385هزار اصله نهال صنوبر و  اکالیپتوس در نهالستان خصوصی و دولتی  تولید شده تا در فصل کاشت بصورت رایگان در بین مجریان و بهره‌برداران محلی توزیع ‌شود.