شنبه 20 شهریور 1400
یگان حفاظت منابع طبیعی

پس از سه دهه کشمکش؛ 380 هکتار ازمراتع شهرستان گنبد آزاد شد

 با دستور دستگاه قضایی 380 هکتار از مراتع شهرستان گنبد پس از سه دهه به منابع طبیعی بازگردانده شد.

شنبه 20 شهریور 1400
معاونت فنی و آبخیزداری

در سطح101 هزار هکتار مراتع ییلاقی استان پروژه مدیریت چرا اجرا شده است

یکی از اقدامات مدیریتی که هر ساله در راستای اجرای طرح ملی مدیریت پایدار مراتع به اجرا در می‌آید، مدیریت چرا و کنترل دام با نگرش جلوگیری از چرای زودرس در سطح مراتع ییلاقی استان می باشد.