یکشنبه 21 شهریور 1400
زراعت چوب

برگزاری جلسه توجیهی زراعت چوب در آق قلا

اولین جلسه توجیهی طرح توسعه زراعت چوب در روستای بهلکه بایرام آخوند از بخش مرکزی شهرستان آق قلا برگزار شد.