چهارشنبه 3 شهریور 1400
ستاد اقدامات برنامه های منابع طبیعی 1400

برگزاری دومین جلسه ستاد پیگیری برنامه اقدام منابع طبیعی در سال 1400

دومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری برنامه اقدام منابع طبیعی در سال 1400 چهارشنبه 3 شهریور با حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان و مدیران عضو ستاد در محل سالن جلسات  یگان حفاظت استان برگزار شد.

چهارشنبه 3 شهریور 1400
معاونت امور جنگل

جمع آوری درختان شکسته و سیل آورده در بستر رودخانه حوزه آبخیز اوغان گالیکش انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان   جمع آوری درختان شکسته و سیل آورده در بستر رودخانه حوزه آبخیز اوغان گالیکش  انجام شد.