پنجشنبه 1 مهر 1400
مراسم گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی ،نماینده ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزیفمدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد.

تجدید میثاق با شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس

مراسم گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور  ریاست سازمان جهاد کشاورزی ،نماینده ولی فقیه  سازمان جهاد کشاورزی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان و جمعی از مدیران ستادی  برگزار شد.