سه شنبه 27 مهر 1400

عیادت، دلجویی و تقدیر و تشکر رییس منابع طبیعی شهرستان گرگان از مامور همیار طبیعت

رییس منابع طبیعی شهرستان گرگان از مامور همیار طبیعت عیادت کرد.

سه شنبه 27 مهر 1400
تودیع و معارفه

تودیع و معارفه رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قلا

مراسم تودیع و معارفه رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قلا برگزار شد.

سه شنبه 27 مهر 1400
تودیع و معارفه

تودیع و معارفه،رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز

جلسه تودیع و معارفه،رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز برگزار شد .