شنبه 3 مهر 1400
رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور طی سفر به منطقه درازنو گفت:

80 درصد از آتش سوزی منطقه درازنو کردکوی مهار شده است

مسعود منصور گفت: 80 درصد از آتش سوزی منطقه درازنو کردکوی مهار شده است و پیشبینی می شود با عملیات بالگرد های آب پاش و نیروهای انسانی این آتش سوزی تا شب مهار شود.

شنبه 3 مهر 1400
یگان حفاظت منابع طبیعی

گزارش تصویری سفر رییس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور به منطقه درازنو شهرستان کردکوی

گزارش تصویری سفر رییس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور به منطقه درازنو شهرستان کردکوی

شنبه 3 مهر 1400
یگان حفاظت منابع طبیعی

گزارش تصویری اطفا حریق درازنو شهرستان کردکوی

گزارش تصویری اطفا حریق درازنو شهرستان کردکوی