پنجشنبه 4 آذر 1400
یگان حفاظت منابع طبیعی

آتش جنگل های "بِلَم جَرَک" گلستان اطفاء شد.

آتشی که از ساعت 16:50 روز چهارشنبه سوم آذر ماه در جنگل های شهرستان مینودشت آغاز شده بود با همت جنگلبانان،نیروهای مردمی حاظر در منطقه مهار و اطفاء شد.