یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
معاونت آبخیزداری

طرح‌های آبخیزداری گلستان با تخصیص اعتبارات سفر استانی دولت توسعه می یابد

اجرای طرح‌های آبخیزداری، یکی از اولویت‌های گلستان برای مشارکت در توسعه پایدار به شمار می‌رود که سفر اسفندماه پارسال رییس جمهور به این استان و تصویب اعتبار مناسب برای اجرای آن، ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش را دوچندان کرده است.

یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
معاونت فنی و آبخیزداری

توسعه طرح‌های آبخیزداری گلستان با تخصیص اعتبارات سفر استانی دولت

گرگان - ایرنا - اجرای طرح‌های آبخیزداری، یکی از اولویت‌های گلستان برای مشارکت در توسعه پایدار به شمار می‌رود که سفر اسفندماه پارسال رییس جمهور به این استان و تصویب اعتبار مناسب برای اجرای آن، ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش را دوچندان کرده است.