چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401
یگان حفاظت منابع طبیعی

کشف و ضبط قارچ ترافل در شهرستان کلاله

طی گشت زنی های نیروهای حفاظتی یک دستگاه پراید حاوی محموله قارچ ترافل در روستای اجن سنگرلی شهرستان کلاله کشف و ضبط شد.