جمعه 16 اردیبهشت 1401
یگان حفاظت منابع طبیعی

کشف و توقیف قارچ ترافل در شهرستان گالیکش

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گالیکش از کشف و توقیف قارچ ترافل در این شهرستان خبر داد.

جمعه 16 اردیبهشت 1401
یگان حفاظت منابع طبیعی

متخلف قطع درختان در شهرستان بندرگز دستگیر شد

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان بندرگز از دستگیری متخلف قطع درختان در این شهرستان خبر داد.