شنبه 17 اردیبهشت 1401
یگان حفاظت منابع طبیعی

کشف یک نیسان چوب آلات ممنوعه جنگلی در شهرستان کلاله

یک نیسان چوب آلات ممنوعه جنگلی در مسیر روستای قوچمز به کلاله کشف شد.