جمعه 23 اردیبهشت 1401
یگان حفاظت منابع طبیعی

کشف و ضبط شبانه چوب آلات قاچاق جنگلی از کارگاه چوب بری روستای نوده ملک

رییس منابع طبیعی شهرستان گرگان از کشف و ضبط شبانه چوب آلات قاچاق جنگلی در روستای نوده ملک خبر داد.