دوشنبه 26 اردیبهشت 1401
روز جهانی مقابله با بیابانزایی

فراخوان مسابقه نقاشی "طبیعت سرزمین من"

فراخوان مسابقه نقاشی ”طبیعت سرزمین من” با همکاری سازمان منابع طبیعی کشور اجرایی می شود.

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

طرح «تداوم»، نقشه راه منابع طبیعی در سال جاری

رییس سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: امسال طرح «تداوم» (تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین و منابع طبیعی) طراحی و به عنوان نقشه‌راه به همه اداره‌های استان‌ها به‌منظور اجرا ارسال شده است.