شنبه 3 اردیبهشت 1401
معاونت حفاظت و امور اراضی

گسترش بیماری زغالی در جنگل‌های گلستان، تهدیدی که باید جدی گرفت

گنبدکاووس- ایرنا- بیماری زغالی، آفتی که درختان بلوط را درگیر می‌کند با تشدید خشکسالی و احتمال شدت آن در سال‌جاری پس از حدود یک دهه خاموشی به عنوان یک تهدید جدی در عرصه‌های جنگلی گلستان در حال شعله‌ورشدن دوباره و طغیان است.