یکشنبه 4 اردیبهشت 1401
شهرستان علی آباد کتول

کشف هیزم قاچاق و امحاء کوره زغال غیر مجاز در شهرستان علی آباد کتول

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان علی آباد کتول  از کشف هیزم قاچاق در روستای کرد آباد خبر داد