دوشنبه 5 اردیبهشت 1401
تجلیل از همکاران

ایین تجلیل از عملکرد و همکاری ادارات منابع طبیعی،ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن برگزار شد.

عبدالرحیم لطفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت:کاداستر اراضی ملی درگلستان به پایان رسیده و سعی داریم این بحث در اراضی ملی موجود در روستاها نیز به اتمام برسانیم .