پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401
شهرستان رامیان

کشف و ضبط 2 باب کوره ذغال غیر مجاز و 3 استر چوب قاچاق جنگلی در شهرستان رامیان

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان رامیان، از کشف و ضبط تعداد 2 باب کوره ذغال غیر مجاز همراه 3 استر چوب قاچاق جنگلی خبر داد.

پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401
دیدار و نشست مدیر کل با نماینده مجلس

جلسه نماینده مردم شهرستان های رامیان و آزادشهر و بخش های فندرسک و چشمه ساران به مدیرکل منابع طبیعی برگزار شد

نشست مهندس لطفی مدیرکل منابع طبیعی با حضور مهندس کوهساری نماینده محترم مجلس در محل اداره منابع طبیعی آزادشهر برگزار شد.