دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
تورکمن لر خبر

آق قلا شهرنده یول اوستنده مال ساغلیانلار اوچون اوقو کورسی گچیرلدی

آق قلانیگ منابع طبیعی و آبخیزداری اداره سی، گچن هفته نیگ ایچنده، آق قلا بیلن بندرترکمن شهرینگ یولینگ اکی طرفیندا مال ساغلیانلار اوچون اوقو کورسینی گچیرلدی.

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
حریق

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اویوندریا: بو گونلرده قزقن یل لق اوسچه جنگل له و مرتع لرده اود یاندرب بلر دی یا. هاوردار بولب بو قیزقن یل لره جدی طودماله

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان پیامن ده همه کشدن جدی طوطب هاوردار بولماقمزه دیل لنیا.

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399
خلع ید

مراوه تپه شهرنده خلع ید بویرقه اجرا بولده

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراوه تپه گزارش بریا که 3249 مترمربع ملی یرلردن آلتی آقاچاداره اوبه سننه گلیداغق یگان حفاظت نیرولره تصرف ادن آدم لردن اله گچرده.